Politica de confidențialitate în domeniul securității datelor pentru realizarea conformanţei la Regulamentul European 679/27.04.2016 (GDPR)
Prezenta Politică de confidențialitate reflectă modul in care S.C ZET CORPORATION S.R.L., proprietar al pensiunii Salt Resort & SPA Cojocna colectează, utilizează şi gestionează informaţiile cu caracter personal ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane cu care intră în contact sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare,colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media prin prisma Regulamentului European 679/27.04.2016
Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.
S.C ZET CORPORATION S.R.L. poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal,necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini video, fotografii,etc.
Scopul acestei Politici de confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. S.C ZET CORPORATION S.R.L. nu oferă unor părţi terţe liste ,numere de telefon sau adrese de e-mail. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.
Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru .Vă rugam să examinaţi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație , înainte de a furniza date personale.
Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.
1.Definitii:
O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
Potrivit Regulamentului, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exercita cu uşurinţă drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.
Politica de protecție a datelor cu caracter personal descrie:
Dacă sunteți un client sau un potențial client al Pensiuniii Salt Resort & SPA Cojocna avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Pentru a vă oferi serviciile noastre vă solicităm date
De câte ori când S.C ZET CORPORATION S.R.L dorește să utilizeze datele furnizate într-un alt scop decât cel pentru care a fost efectuată înregistrarea originala, informează persoana vizată , solicitând eventual anterior aprobarea și acordîndu-i posibilitatea ca dupa aceasta să revină oricând dorește asupra încuviintarii(dacă nu exista un alt temei decat consimțământul)
În nici o imprejurare S.C ZET CORPORATION S.R.L nu va transmite unei terțe persoane - cu exceptia situațiilor obligatorii prevăzute de lege, respectiv fără încuviințarea celui în cauza - datele personale pe care le administrează.
Site-ul https://salt-resort.ro/ nu foloseste cookies. Site-ul include funcții de comunicare socială pe Facebook si Twitter.Aceste functii sunt supuse politicilor de confidentialitate a rețelelor Facebook si Twitter. Site-ul colectează în secțiunea “Fă o rezevare” urmatoarele date personale: nume și adresa de e-mail , acestea fiind necesare pentru furnizare serviciului solicitat.Aceste date pot fi șterse de pe pagina de administrare a site-ului ,la solicitarea dvs.
S.C ZET CORPORATION S.R.L. se angajează să prelucreze datele personale ale persoanelor vizate conform principiilor din Art 5 al Regulamentului 2016/679
În scopul desfășurării activității , S.C ZET CORPORATION S.R.L. a implementat şi respectă măsurile şi procedurile care să asigure respectarea drepturilor persoanelor vizate respective conform Art 12-22 din Regulament.
Persoana vizată poate întreba S.C ZET CORPORATION S.R.L ce date cu caracter personal deţine despre ea, scopurile prelucrării, părțile sau categoriile de părți cu care datele sale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa
(dacă nu sunt colectate direct de la persoana vizată)
Persoana vizată are dreptul de a solicita şi să i se pună la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţine despre ea.
Dorim să asigurăm că informațiile cu caracter personal sunt corecte și actualizate.
Persoana vizată poate solicita S.C ZET CORPORATION S.R.L rectificarea datelor introduse greşit sau eliminarea informațiilor considerate inexacte sau învechite
Dacă doriţi să vă actualizaţi datele personale ne puteţi contacta la adresa de mail [email protected]
Persoana vizată poate cere să se oprească prelucrarea sau chiar ştergerea informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre ea.
În cazul în care informaţiile persoanei vizate cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a S.C ZET CORPORATION S.R.L. faţă de ea, S.C ZET CORPORATION S.R.L. ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală.
De asemenea, dacă informaţiile cu caracter personal ale persoanei vizate sunt necesare pentru ca S.C ZET CORPORATION S.R.L. să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea nu poate fi gestionată.
Dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor sale, obiectează față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care S.C ZET CORPORATION S.R.L. le consideră legitime, sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale, ea are dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor sale cu caracter personal.
Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau dacă are un temei îndreptăţit.
Persoana vizată are dreptul să primească (direct sau prin intermediul unui alt operator indicat) datele furnizate de această persoană lor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
Top of Form În cazul cererilor scrise, societatea noastra îi informeaza pe cei interesați asupra modului de administrare a datelor lor personale.
S.C ZET CORPORATION S.R.L. pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru
asigurarea unui nivel de securitate corespunzător ,conform cu GDPR .
La aceste informatii cu caracter personal are acces doar personalul autorizat al S.C ZET CORPORATION S.R.L. , al unor terte companii imputernicite, care sunt de acord şi se obligă prin contract să păstreze în siguranţă toate informaţiile. Toţi cei implicaţi sunt obligaţi să respecte Politica de Confidenţialitate şi toţi angajatii tertilor care au acces la datele dumneavoastra cu caracter personal au semnat acorduri de confidenţialitate şi non-divulgare.
Metodele de securizarea datelor cu caracter personal includ:
Copii de siguranță ale bazelor de date, stocate criptat.
S.C ZET CORPORATION S.R.L. transmite informaţii cu caracter personal despre persoana vizată respectând Art.28 al GDPR pentru
Motive juridice: Putem folosi sau dezvălui informaţiile, integral sau parțial, pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizaţiile de protecţie a conţinutului sau procesele judiciare în legatură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibil, în măsura în care înregistrările au fost citate sau în legatură cu litigiile în curs sau potenţiale, sau pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranţa utilizatorilor de servicii online.
Motive legale: Organelor competente de politie sau structurilor din cadrul Ministerului Turismului
S.C ZET CORPORATION S.R.L. nu transmite informaţii cu caracter personal in afara Romaniei și nu va transfera date cu caracter personal niciunei alte țări neadecvate din punct de vederea al asigurării conformitații prelucrarii datelor fără consimțământul scris prealabil al persoanei vizate.
Din când în când, este posibil să revizuim această politică de confidențialitate. Dacă facem revizuiri în ceea ce privește modul în care colectăm sau folosim datele personale, acestea vor putea fi vizualizate pe site-ul nostru https://salt-resort.ro/ Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi la numerele disponibile pe site sau pe adresa de mail [email protected]